Den 11 november Det sitter i väggarna. på Arkivens dag uppmärksammades genom föredrag av Lars Hallberg och Carl Gedda

Den 11 november kl.14.00-16.00  firades Arkivens dag av Nyköpings hembygdsförening  i kulturarvsmuseet Stadsvakten genom Lars Hallberg och Carl  Kling Gedda, ledamöter i Nyköpings hembygdsförening. Dom berättade under rubriken ” Det sitter i väggarna”. Om hur man söker i olika arkiv. Nyköpings olika kvartersindelningar, stockar och tomtindelning med mera. Vem som var bosatt i byggnaden , intressanta bouppteckningar som berättar om vad ett hem kunde ha i ägodelar. Den mycket intresserad publik frågade och fick lära sig mycket om vilka arkiv som man kan söka i och hur man går tillväga. – hur man söker på Riksarkivet hemsida i kyrkböcker, Nyköpings kommuns arkiv m.fl.

Flera personer stannade kvar efter föredraget för att få mer personlig information.

Eva Andersson ordf tackade  Lars och Carl för det mycket intressanta föredraget och  informerade om kommande program.