Den 17/2 var det föredrag om utgrävningar i Slussenområdet med arkitekt Jan Kockum

På berättarlördag i Stadsvakten i Nyköpings hembygdsföreningens regi berättade arkeolog Jan Kockum om utgrävningarna i Slussenområdet.

Vikingar, Bellmans Pelikan och en bortglömd stad.

Parallellt med att nya Slussen byggs har det gamla Stockholm grävts fram.

Läget mellan Mälaren och Saltsjön har gjort att det länge funnits människor här. Fynden kan visa på en berättelse om hur vår huvudstad växte fram – från 1200-tal till i dag.

Vid utgrävningarna av Södermalmstorg hade grunderna till ölstugan Klotet och den av Bellman besjungna restaurangen Pelikan sett dagens ljus för första gången sedan 1930-talet.

Arkeologerna hade då grävt sig ner fyra av totalt 14 meter. En av förhoppningarna var att längst ner stöta på rester från den sparsamt representerade vikingatiden. Eftersom man tidigare grävt ut området precis intill visste man ungefär vad som var att vänta här.

Och långt under marken väntade vikingatiden i form av störhål, keramik och keramikpärlor. Än är de inte närmare daterade, men liknande fynd som hittats intill var från 1020-talet.

– Då låg det här intill stranden. Man kan tänka att de tillhörde tillfälliga läger, kanske för fiske, berättade Jan Kockum. Drygt 70 intresserade i publiken fick efter föredraget ställa frågor.

Eva Andersson tackade Jan och hoppades att han kommer tillbaka och berättar om andra intressanta utgrävningar

Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening.