Den 10/2 Nyköpings mässingsbruk och den svenska mässingsepoken.

Den 10/2 höll Lars Andersson föredrag under temat Nyköpings Mässingsbruk och den svenska mässingsepoken. Drygt 75 personer kom för att lyssna. Lars tog med oss på en historisk vandring dels om bruket av koppar i Sverige och berättade om de första mässingsbruk i Sverige. Publiken fick också en historiebeskrivning av hur framställningen går till. Vilka föremål som tillverkades. Lars lyfte också ägarförhållanden av de olika mässingsbruken.

Emeritus Håkan Norén tackade för de intressanta föredraget och rosade föredragshållaren för hans kunskaper i ämnet och

Eva Andersson tackade också Lars för föredraget.

Arrangör var Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten