3/2 Var det berättarlördag ”Nyköping under 300 år om Kv Stora Torget och Borgareberget – framväxt till moderna miljöer.

På berättarlördag i Stadsvakten den 3 februari höll Lars Hallberg,Göran Hedin och Roy Lundquist föredrag under rubriken Nyköping under 300 år om Kvarteren runt Stora Torget och Borgareberget – framväxt till moderna miljöer. 105 personer kom för att lyssna på det mycket intressanta föredraget. Föredragshållarna lyfte intressant historik om bl.a. Stora Torget och

Borgareberget, Kv Rådhuset,Kv Rådhuset, Läroverket ochPolisen,Kv Borgare och Midgård för att nämna något.

Eva Andersson tackade för det intressanta föredrag och framförde tack till författarna för deras gedigna arbete som krävt mycket forskning som genom boken kommer till glädje för kommande generationer. Nyk hembygdsförening är förläggare av bokserien och ser det som ett mycket bra historiskt dokument. Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten.