23/3 var det berättarlördag med Bildgruppen genom Stefan Gustafsson och Mats Hedblom.

Rubriken på föredraget var ”400 meter på 150 år och vykortsfotografen Gustaf Reimer”. Fantastiskt fina unika bilder. Dessa herrar berättade målande om byggnader som är rivna och hur det ser ut idag på samma platser. En sträcka på 400 meter i centrala Nyköping idag, har såg mycket annorlunda ut för ca 150 år sedan.

Den kom drygt 65 personer för att lyssna på föredraget, som arrangerades av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten