16/3 var det föredrag av Göran Hedin ”SKOLSPEGEL FRÅN NYKÖPING”.

Den 16/3 på berättarlördag i Stadsvakten var det en mycket välbesökt föredrag av Göran Hedin. Temat var
”SKOLSPEGEL FRÅN NYKÖPING Från lärmor/gårdsskola via folkskola till stadsdelsgrundskola utbyggnad och reformering av skolväsendet i Nyköpingskommun fram till kommunsammanslagningen 1971.
Publiken fick följa med på en fiktiv vandring genom Folkskolans historia, skolbyggnader och utveckling av skolväsendet i Nyköping.
Efter föredraget passade många på att titta på utställningen ”Lekar förr och nu” och Från Folkskola till grundskola i Nyköping.
Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarrangemang med Stadsvakten.