27 april var det berättarlördag med f.d. landshövding Liselott Hagberg

På berättarlördag den 27 april berättade f.d. landshövding.
Liselott Hagberg om sitt samhällsengagemang. Liselott har satt Sörmland på kartan med sina insatser dels som landshövding och som riksdagskvinna för Folkpartiet, hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2012. I riksdagen var hon tredje vice talman 2006–2012. Hon var ledamot i konstitutionsutskottet 2006 och näringsutskottet 2008–2010. Hon var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Liselott lyfte viktiga händelser under hennes tid i konstitutionsutskottet som låg henne särskilt varmt och hjärtat. Liselott lyfte också stödet under alla år från maken Göran Hagberg.

Hon efterträdde Bo Könberg på posten som landshövding i Södermanlands län den 1 oktober 2012.  Liselott var landshövding  fram till 2019. Liselott uppskattades också för sina insatser under nästan 10 år för den svensk -polska förbindelserna ,inte minst parlamentariska kontakter mellan riksdagen och sejmen.  Idag är Liselott bland annat verksam i Tunabergs hembygdsförening och ordförande i Sparbanks stiftelsen och fortsätter sitt stora samhällsengagemang. Liselott har erhållit flera utmärkelser bl.a. en fin Polsk ordern för sitt engagemang i samarbetet med Polen. Som kan ses på bild här nedan.

Ordförande i Nyköpings hembygdsförening tackade Liselott för intressant föredrag med blommor och boken Nyköping i våra hjärtan.

Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten.