20 april berättade Anders Eriksson om Gustav Vasa


På berättarlördagen den 20 april 2024 hade Nyköpings hembygdsförening besök av historikern och tidigare Nyköpingsbon Anders Eriksson som berättade om Gustav Vasa och hans relationer med Nyköping under 1500-talets första hälft. Huvudpersonen i framställningen var den temperamentsfulle Gustav Vasa.  Gustav var både hänsynslös, misstänksam och snål och det var kanske därför han var den mest framgångsrike kungen som Sverige haft. Men han kunde också vara vänlig och givmild, framför allt till sådana som han hade nytta av. En sådan var Nyköpingsbon Anders Målare. Han var mycket uppskattad av Gustav och utförde prydnadsmåleri både på Gripsholms och Stockholms slott. Han fick 1540 en tomt i Nyköping av Gustav. Anders E redogjorde för ett antal sådana gåvor av tomter i Nyköping som Gustav delade ut till sina gunstlingar och också om det ofta tveksamma sätt som Gustav fått tillgång till tomterna.Cirka 80 personer kom och lyssnade. Bengt Sjögren vice ordförande i Nyköpings hembygdsförening, tackade Anders för det mycket intressanta och underhållande föredraget