Vrena industrihistoria 1888-2018

Lördagen den 4 maj var det berättarlördag i Stadsvakten med Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförenings ordförande Göran Malm, som bl.a. berättade om brandkatastrofer som drabbat Vrena, Backa-Hosjö AB, Holmens Bruk, Gullfiber, nedläggning av företag och om Vrenas industrier idag. En mycket intresserad publik som hade en del frågor och också hade en del att tillföra historiken. Gunilla Hugsèn lyfte bl.a. att man inte ska glömma bort alla kvinnor som på olika sett varit verksamma.

Ordförande i SSIF Alvar Qviste tackade för intressant föredrag. Lars Göran Pettersson, sekreterare i Stadsvakten, berättade om SSIF:s utställning. Gerhard Georgsson ordf i Vrena kyrkofullmäktige uppvaktade Göran Malm med blommor anledning av att Göran Malm fyllt 75 år.

Arrangör var SSIF.