Samer – ett urfolk i Norden

Lördagen den 27 april var det berättarlördag i Stadsvakten med Inge Frisk, som visade bilder och berättade om samisk identitet, kultur, historia och framtid. Han tog bl.a. upp vem är same, begreppet urfolk, traditionella näringar, jojk och slöjd, nutida situation för språk, ungdom och kultur samt hot och framtiden för samer i Sverige. Detta var ett samarrangemang med föreningen Norden där ordförande Christina Eriksson från föreningen Norden hälsade välkommen och berättade om föreningen Nordens 100-årsjubileum. Eva Andersson ordförande i Nyköpings hembygdsförening och Stadsvakten informerade om kommande program och tackade Inge Frisk för det mycket intressanta föredraget om Samernas historia. Detta var ett samarrangemang mellan Nyköpings hembygdsförening och föreningen Norden.