Södra Sörmlands industrihistoriska förening

SÖDRA SÖRMLANDS INDUSTRIHISTORISKA FÖRENING 

Södra Sörmlands Industrihistoriska Förening (SSIF) värnar om, och bevarar, det industrihistoriska kulturarvet i regionen. Vi dokumenterar de näringsverksamheter som under århundradena funnits i bygden. Vår region har haft stor betydelse för landets industriella utveckling. De från Belgien till Sörmland invandrade vallonerna med sina kunskaper inom metallurgi, var med och utvecklade järnhanteringen i Sverige.

Som medlem i Södra Sörmlands Industrihistoriska Förening, får du vara med om att skriva industrihistoria. Vi behöver flera med kunskaper om, och intresse, för industrihistoria. Anmäl dig som medlem med att betala årsavgiften f n 100 kr. Bg 776-4715. Kassör Hans Mortenson 076-3936707

Kontakta oss på tel. 073-047 55 69. Välkommen!