Industrihistoriska föreningen i Nyköping

Föreningens syfte är att  värnar i verksamhetsområdet i första hand i Södra Sörmland. Att samla ,bevara och berätta om detta kulturarv. Att initiera filmande och inspelade intervjuer med personer som varit verksamma inom olika industrier och yrkesområden under den industriella epoken, samt att registrera och dokumentera det insamlade materialet och bevara det industrihistoriska kulturarvet om, och bevarar, det industrihistoriska kulturarvet i regionen.  

Kontakta oss på tel. 073-593 25 66  eller 073-0475569

Välkommen!