Olrog

Lördagen den 29 februari var det Olrogstema i Stadsvakten. Ulf Peder Olrogs visor uppmärksammades genom sonen Bengt Peder Olrog som på ett mycket personligt sätt berättade och sjöng faderns visor. Här fick vi också lyssna till Bengt Peder Olrogs egna visor. Drygt 90 personer kom för att lyssna och fick också möjlighet att sjunga med i de mycket välkända visorna.
Ulf Peder Olrog föddes 27 februari 1919. Uppväxten skedde på Helgesta gård utanför Stigtomta och sex år gammal började han sin skolgång vid Bärsta skola. År 1932 avslutade familjen sin jordbrukartid och flyttade in till Nyköping. Fadern hade då fått anställning som syssloman vid Nyköpings lasarett och med befattningen följde tjänstebostad. Denna var den västra av de två grindstugorna intill lasarettets äldre byggnad. Huset finns kvar än idag. Vid den här tiden hade Ulf Peder Olrog börjat på Nyköpings högre allmänna läroverk som följdes av studier Uppsala. Musiken hade han med sig från Nyköping där han redan på läroverket bildade en orkester. Ordförande Eva Andersson tackade Bengt Peder Olrog för det mycket trevliga framträdandet. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi.