Berättarlördag med Göran Forssberg och Lasse Ringdahl

På berättarlördagen den 13 augusti berättade  Göran Forssberg  i dialog med Lasse Ringdahl minnen från sin uppväxt, hans olika arbeten,utbildningar om arbetet bakom uppbyggnaden av Skavsta flygplats,Nya Nyköping och Ostlänken.

Lasse Ringdahl har nedtecknat Göran Forssbergs liv och verksamhet i politiken genom boken Nyköping och mitt liv  – som jag minns det. Efter föredraget fanns det möjlighet att ställa frågor och dessutom köpa boken som signerades av Göran Forssberg.

Ordförande i Stadsvakten Eva Andersson tackade Göran Forssberg och  Lasse Ringdahj för intressant föredrag och hon uttryckte  dessutom glädje över att det kommit så många trots värmebölja  i Nyköping om ca 30 grader plus.Detta var ett arrangemang i Stadsvaktens regi.