Lördagen den 6 maj höll Ragnar Boman föredrag om Hälleforsnäs Styckebruks historia.

under rubriken ”Hälleforsnäs bruk 364 år av förändring”

Detta var ett samarrangemang mellan Nyköpings Industrihistoriska förening och Stadsvakten