1/6 kl.14.00 Skärgårdens fåglar


Jan Gustafsson från
Fågelföreningen Tärnan berättar och visar bilder.

Arrangör Nyköpings hembygdsförening

Entré’ 100 kr medlemmar i Nyköpings hembygdsförening 70 kr