29/10 kl.14.00 Kerstin Örnberg berättar om Anna-Lisa Säfströms handarbetssamling.

Entré 100 kr Medlemmar i Nyköpings hembygdsförening 70 kr. Anna-Lisa Säfströms handarbets samling är en komplett samling om flera hundra handarbeten, mönsterböcker, utklipp från tidningar, reportage mönster som bl.a. tidningen Året runt publicerat under 25 år. Även utländska tidningar ville ha hennes modeller, de finns i alla världsdelar […]

12/11 kl.14.00 Berättarlördag med parkingenjör Bert Eriksson om Nyköpings parker.

Många av Nyköpings parker och planteringar har sin egen karaktär och historia, ofta nära kopplat till Nyköpings framväxt. Parker och naturområden består av levande material till skillnad från stadens övriga, mer statiska beståndsdelar vilket gör att parker, planteringar och naturområdenas karaktär förändras med tidens gång. Askskottsjukan har kommit […]

$100

26/11 kl.11.00 Boksläpp Nyköping under 300 år Kvarteren väster om Nyköpingsån -framväxt till moderna miljöer.

Författarna Göran Hedin, Lars Hallberg, Olle Hallberg och Roy Lundquist berättar. Nyköping under 300 år. Kvarteren väster om Nyköpingsån – framväxt till moderna miljöer är en fortsättning på de tidigare utgivna skrifterna Nyköping under 300 år. Kvarteret Guldsmedens framväxt till modern stadsdel (2020) och Nyköping under 300 år. […]